Nhận biết cơ hội để thành công = (Record no. 2128)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định nam a22 7a 4500
003 - Mã cơ quan gán số kiểm soát
Trường điều khiển 11
005 - Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi
Trường điều khiển 20180228150956.0
008 - Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định--Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180228b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 1535081880
040 ## - Cơ quan biên mục gốc
Cơ quan biên mục gốc DLC
Cơ quan dịch DLC
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại thập phân Dewey (DDC)
Ấn bản 23
Ký hiệu phân loại DDC 603.1
100 1# - Tiêu đề chính--Tên cá nhân
Tên riêng Levi, Barak
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Nhận biết cơ hội để thành công =
Phần còn lại của nhan đề Recognizing Opportunities on the Path to Success /
Thông tin trách nhiệm Baral Levi; Bùi Thu Hằng dịch.
250 ## - Lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
260 ## - Địa chỉ xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản/phát hành Hà Nội :
Nhà xuất bản/phát hành Lao động,
Năm xuất bản/phát hành 2017
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn 129 tr. ;
Kích thước 23 cm
650 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ đề hoặc địa danh Thành công
650 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ đề hoặc địa danh Cơ hội
650 ## - Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ đề hoặc địa danh Kỹ năng kinh doanh
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Book
Holdings
Dừng lưu thông Mất tài liệu Khung phân loại Trạng thái hư hỏng Tài liệu nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Phân loại ĐKCB Lần cập nhật cuối Ngày áp dụng Kiểu tài liệu
N/A N/A   N/A N/A DL Library DL Library 2018-02-28 603.1 NB100028 2018-02-28 2018-02-28 Book
N/A N/A   N/A N/A DL Library DL Library 2018-02-28 603.1 NB100029 2018-02-28 2018-02-28 Book