Tại sao nên sử dụng Koha?

14/05/2015

Koha tuân thủ 100% tiêu chuẩn quốc tế về thư viện:
- Có tất cả các phân hệ của phần mềm quản trị thư viện tích hợp hiện đại
- Đảm bảo tính kết nối với các hệ thống phần mềm quản trị thư viện khác
- Sử dụng SIP2 cho các thiết bị tự động thư viện
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Không phụ thuộc vào nhà sản xuất:
- Không phụ thuộc vào chính sách cũng như sự phát triển của nhà sản xuất
- Hệ thống được phát triển và kiểm thử bởi cộng đồng trên khắp thế giới
- Liên tục được cập nhật theo tiêu chuẩn và xu hướng mới nhất
- Tự do tùy biến phát triển theo nhu cầu
Tối ưu hóa chi phí đầu tư:
- Bản quyền phần mềm: Miễn phí
- Chi phí thấp nếu cần các dịch vụ như chuyển đổi CSDL, tùy biến, đào tạo, hỗ trợ vận hành