Thư viện của tôi cần ngân sách bao nhiêu để có thể triển khai phần mềm nguồn mở Koha?

14/05/2015

Koha là phần mềm nguồn mở nên thư viện của bạn sẽ không mất phí bản quyền phần mềm.
Nếu nguồn lực của thư viện bạn cho phép, bạn hoàn toàn có thể tự triển khai Koha mà không mất chi phí.
Trong trường hợp cần sự hỗ trợ trong quá trình triển khai, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để biết thêm các thông tin về các gói dịch vụ Koha mà chúng tôi cung cấp, với chi phí thấp hơn nhiều lần so với chi phí để triển khai một phần mềm thư viện thương mại có trên thị trường.