Cách khắc phục lỗi phông chữ trong phân hệ bạn đọc phiên bản tiếng Việt?

14/05/2015

Nếu bạn gặp lỗi phông chữ phân hệ bạn đọc khi sử dụng bộ việt hóa do D&L chia sẻ, bạn có thể khắc phục theo cách sau đây:
Bước 1: Tài về bộ việt hóa tại đây
Bước 2: Sử dụng phần mềm winscp truy cập vào cơ sở dữ liệu của máy chủ koha
Bước 3: Copy tệp tin Category.pm vào thư mục /usr/share/koha/lib/C4 (bạn chọn ghi đè lên tệp tin hiện tại)