Tôi có thể tự cài đặt, triển khai Koha không? Tôi cần cài đặt những phần mềm gì và cần hạ tầng CNTT như thế nào?

14/05/2015

Bạn có thể hoàn toàn tự cài đặt và triển khai Koha cho cá nhân hoặc cho thư viện của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin qua các diễn đàn về Koha hoặc qua các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Koha như đã nói ở trên.
Yêu cầu về phần mềm:
- Hệ điều hành Ubuntu
- CSDL MySQL
- WebServer Apache
- Bộ cài Koha
Yêu cầu về hạ tầng
- Máy chủ/máy tính có cấu hình tối thiểu: CPU: Duo Core 2GHz l RAM: 1GB | HDD: 20GB
- Kết nối Internet ra bên ngoài tốc độ tối thiểu 1MB/s.
- 01 IP tĩnh và 01 domain (nếu muốn hệ thống Koha được sử dụng trực tuyến trên internet