Recent comments Subscribe to recent comments

Giải pháp thư viện điện tử và quản lý tích hợp nghiệp vụ thư viện : by Nguyễn, Trọng Đức

Publication: Hà Nội : Trường ĐHBK Hà Nội, 2003 . 70 tr. 25 Date: 2003

Giải pháp thư viện điện tử và quản lý tích hợp nghiệp vụ thư viện Giúp cho việc quản lý thư viện được dễ dàng và thuận tiện hơn Added by Dung Đoàn Thị

No cover image available

100 ý tưởng PR tuyệt hay : by Blythe, Jim.

Publication: Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014 . 230 tr. ; 21 cm. Date: 2014

Bình luận hữu ích, các ý tưởng PR sáng tạo và khả thi, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Added by Thủy Dương Thị Thu

Kĩ thuật vi xử lí / by Văn, Thế Minh

Publication: Hà Nội : Giáo dục, 1997 . 373 tr.; 27 cm. Date: 1997

Cuốn sách rất hay, rất hữu ích Added by Dung Nguyễn Thị Thùy

No cover image available

Cơ sở dữ liệu không gian : by Hồ, Thị Huyền Thương

Publication: Hà Nội : Trường ĐHBK Hà Nội, 2000 . 92 tr. 25 Date: 2000

Tài liệu rất hữu ích Added by Dung Nguyễn Thùy

No cover image available

Công nghệ thông tin & truyền thông.

Publication: Hà Nội , 2008 28 cm. Date: 2008

Tài liệu rất hay! Added by Dung Nguyễn Thùy

No cover image available