Koha là gì?

14/05/2015

Koha là hệ quản trị thư viện tích hợp – Integrated Library System (ILS) nguồn mở đầu tiên trên thế giới, phát triển đầu tiên tại New Zealand bởi Katipo Communications Lts cho thư viện Horowhenua Library Trust (HLT). Koha có đầy đủ các tính năng của một ILS hiện đại, có khả năng tùy biến một cách mềmdẻo, linh hoạt. Hiện nay đã có trên 2,000 thư viện trên thế giới sử dụng Koha.