Hạ tầng CNTT của thư viện của chúng tôi không đáp ứng yêu cầu để cài đặt Koha; Thư viện của tôi không có khả năng tự triển khai Koha, làm thế nào để chúng tôi áp dụng Koha cho thư viện của mình?

14/05/2015

Koha hoạt động trên nền Web. Vì vậy, bạn có thể thuê dịch vụ hosting tại các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt nam hoặc thuê dịch vụ hosting của chúng tôi để cài đặt hệ thống. Thư viện của bạn chỉ cần có kết nối internet là có thể quản trị và khai thác Koha như bình thường.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi, nhóm Koha Việt Nam để nhận được những sự hỗ trợ tốt nhất trong việc triển khai Koha cho thư viện của bạn.